Tư vấn xây dựng quy chế nội bộ doanh nghiệp

Bên cạnh hỗ trợ pháp lý về các giấy phép kinh doanh, Luatsu24H cũng tư vấn xây dựng quy chế, quy trình nội bộ, giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp điều hành hiệu quả, phòng ngừa và hạn chế rủi ro tiết kiệm thời gian, chi phí quản trị, điều hành.

Doanh nghiệp cần xây dựng các quy chế nào?

Một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thì không cần thiết phải có nhiều quy chế. Chủ doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp có thể lựa chọn xây dựng các quy chế cốt lõi sau đây tùy theo mô hình tổ chức doanh nghiệp.

 • Thỏa thuận cổ đông và các Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.
 • Quy chế tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động, quy chế tiền lương, thưởng.
 • Các quy chế quản lý đầu tư, đấu thầu, mua sắm, góp vốn ra ngoài doanh nghiệp tại các dự án, doanh nghiệp khác.
 • Quy chế về quản lý việc ký kết, thực hiện hợp đồng.
 • Quy chế về quản lý tài chính, tiền mặt, tài sản của doanh nghiệp.
 • Quy chế quản lý hoạt động thương mại hàng hóa, dịch vụ, xuất nhập khẩu.

Doanh nghiệp được lợi ích gì nếu có trong tay bộ quy chế chất lượng?

 • Hệ thống văn bản quản lý nội bộ phù hợp pháp luật và chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
 • Hệ thống văn bản nội bộ được xây dựng đồng bộ, logic.
 • Giúp hoạt động quản lý doanh nghiệp hiệu quả, minh bạch.
 • Giúp chủ doanh nghiệp nắm vững hệ thống, tiết kiệm thời gian, chi phí

Quy trình cung cấp dịch vụ xây dựng quy chế tại Luatsu24H?

 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu công việc và tài liệu
 • Bước 2: Tra soát pháp lý, xây dựng lộ trình thực hiện và gửi đề xuất dịch vụ
 • Bước 3: Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý để triển khai công việc
 • Bước 4: Tư vấn xây dựng quy chế cần thiết
 • Bước 5: Dự thảo quy chế sửa đổi hoặc soạn thảo mới và gửi các dự thảo quy chế để khách hàng xem xét
 • Bước 6: Tiếp nhận các ý kiến từ khách hàng
 • Bước 7: Hoàn thiện dự thảo quy chế và gửi khách hàng phê duyệt
 • Bước 8: Hỗ trợ khách hàng sửa đổi trong thời hạn thực hiện hợp đồng

Tin liên quan