Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp nhãn hiệu

Khi xảy ra vi phạm quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa, chủ thể bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể áp dụng hay đề nghị áp dụng các biện pháp dân sự, hình sự, hành chính hay biện pháp kiểm soát tại biên giới nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm phạm:

–    Các biện pháp giải quyết tranh chấp thông qua trung gian, hòa giải
–    Xử lý hành chính
–    Kiện dân sự
–    Truy cứu trách nhiệm hình sự
–    Áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới

Dịch vụ tư vấn xử lý vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ

  • Theo dõi các vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ và cảnh báo cho khách hàng về các vi phạm đó.
  • Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ và xử lý vi phạm.
  • Đại diện cho khách hàng yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và bồi thường thiệt hại.
  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong khiếu nại liên quan đến các quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ (từ chối cấp văn bằng bảo hộ, phản đối việc cấp văn bằng bảo hộ sai quy định).
  • Đại diện thương lượng chấm dứt hợp đồng liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu, bản quyền.
  • Đại diện tham gia thương lượng đàm phán việc sử dụng, chấm dứt sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ.
  • Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền.
  • Đại diện phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới.
  • Đại diện yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng, tái phạm nhiều lần gây thiệt hại đến lợi ích của cá nhân, cộng đồng (các hành vi như sản xuất, buôn bán hàng giả, chiếm đoạt hay sử dụng bất hợp pháp để trục lợi các đối tượng sở hữu công nghiệp).

Tin liên quan