ĐẠI DIỆN XỬ LÝ VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Khi xảy ra vi phạm quyền đối với quyền SHTT, chủ thể bị vi phạm có thể áp dụng hay đề nghị áp dụng các biện pháp sau nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình:

–    Các biện pháp giải quyết tranh chấp thông qua trung gian, hòa giải
–    Xử lý hành chính
–    Kiện dân sự
–    Truy cứu trách nhiệm hình sự
–    Áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới

DỊCH VỤ TƯ VẤN, ĐẠI DIỆN XỬ LÝ VI PHẠM TRONG CÁC TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  • Theo dõi các hành vi vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ và cảnh báo cho khách hàng về các vi phạm đó.
  • Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
  • Đại diện cho khách hàng yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và bồi thường thiệt hại.
  • Đại diện khiếu nại các quyết định hành chính trong việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ (từ chối cấp văn bằng bảo hộ, phản đối việc cấp văn bằng bảo hộ sai quy định).
  • Đại diện thương lượng chấm dứt hợp đồng liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu, bản quyền.
  • Đại diện đàm phán chấm dứt sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ.
  • Bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng tại Toà án có thẩm quyền.
  • Đại diện phối hợp với các cơ quan hành chính xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát XNK.
  • Đại diện yêu cầu khởi tố hình sự đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, chiếm đoạt hay sử dụng bất hợp pháp để trục lợi các đối tượng sở hữu công nghiệp.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

Tin liên quan