Đại diện XỬ LÝ VI PHẠM quyền SHTT

Khi xảy ra vi phạm quyền đối với quyền SHTT, chủ thể bị vi phạm có thể áp dụng hay đề nghị áp dụng các biện pháp sau nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình:

  • Khiếu nại, yêu cầu xử lý hành chính.
  • Khởi kiện dân sự chấm dứt vi phạm và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
  • Đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.
  • Đề nghị áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới.

DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ XỬ LÝ VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  • Theo dõi các hành vi vi phạm về quyền SHTT.
  • Đại diện làm việc với bên vi phạm yêu cầu chấm dứt vi phạm quyền SHTT.
  • Đại diện làm việc với cơ quan thẩm định và kết luận xử lý các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
  • Đại diện khiếu nại các quyết định hành chính về cấp, thu hồi văn bằng bảo hộ quyền SHTT
  • Đại diện đàm phán chấm dứt hợp đồng liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu, bản quyền.
  • Đại diện bảo vệ khách hàng trong các tranh chấp quyền SHTT trong quá trình tố tụng tại tòa án.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

Tin liên quan