TƯ VẤN CHẾ ĐỘ TÀI SẢN VỢ CHỒNG

Luatsu24H đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân – gia đình, đặc biệt là giải quyết quan hệ tranh chấp trong việc phân chia tài sản vợ chồng khi ly hôn.

TƯ VẤN LẬP, PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG/RIÊNG GIỮA VỢ/CHỒNG

  1. Tư vấn pháp luật về chế độ tài sản chung, riêng của vợ chồng.
  2. Tư vấn chế độ tài sản theo hình thức đồng chủ sở hữu giữa vợ chồng và bên thứ ba khác
  3. Tư vấn lập thỏa thuận về tài sản vợ chồng trước khi kết hôn.
  4. Tư vấn và soạn thảo thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân: tặng cho, từ chối tài sản.
  5. Tư vấn soạn thảo tài liệu về các giao dịch chuyển nhượng, cho thuê nhà ở, quyền sử dụng đất cho bên thứ ba có sự tham gia của vợ/chồng.
  6. Tư vấn và soạn thảo tài liệu về đại diện ủy quyền quản lý, định đoạt tài sản chung giữa vợ, chồng trong các giao dịch với bên thứ ba.
  7. Tư vấn giải quyết các vấn đề tài sản khi ly hôn.
  8. Hỗ trợ các bên đăng ký, sang tên quyền sở hữu, sử dụng tài sản tại các cơ quan thuế, văn phòng công chứng, văn phòng đăng ký đất đai.
  9. Đại diện giải quyết tranh chấp tài sản trong quá trình giải quyết thủ tục ly hôn;
  10. Tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản chung sau khi ly hôn; tối ưu hoá tài chính, thuế đối với tài sản sau khi ly hôn.

Xem thêm bài viết chuyên ngành trên https://www.facebook.com/tuvantaisanvochong/

Tin liên quan