Tư vấn phân chia Tài Sản Chung giữa Vợ – Chồng

Luatsu24H đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân – gia đình, đặc biệt là giải quyết quan hệ tranh chấp trong việc phân chia tài sản vợ chồng khi ly hôn.

TƯ VẤN LẬP, PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG/RIÊNG GIỮA VỢ/CHỒNG

  1. Tư vấn pháp luật về chế độ tài sản chung, riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.
  2. Soạn thảo, lập các thỏa thuận về tài sản vợ chồng trước khi kết hôn.
  3. Hỗ trợ các thủ tục công chứng về tặng cho tài sản, khước từ tài sản của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân.
  4. Soạn thảo tài liệu về ủy quyền đối với tài sản chung giữa vợ, chồng trong các giao dịch với bên thứ ba.
  5. Tư vấn giải quyết các vấn đề tài sản khi ly hôn.
  6. Hỗ trợ các thủ tục về phân chia tài sản là bất động sản.
  7. Tư vấn giải quyết tài sản chung khi phát sinh sự kiện thừa kế tài sản.
  8. Đại diện giải quyết tranh chấp tài sản trong quá trình giải quyết thủ tục ly hôn;
  9. Tư vấn các nghĩa vụ về thuế đối với các giao dịch liên quan tài sản của vợ, chồng.

Tin liên quan