Tư vấn SÁP NHẬP doanh nghiệp

Một số công ty (công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

TƯ VẤN SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

 • Tư vấn trình tự, thủ tục tiến hành sáp nhập công ty.
 • Tư vấn và lập phương án sáp nhập.
 • Rà soát các điều kiện pháp lý để thực hiện sáp nhập.
 • Tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý về kế thừa, chấm dứt lao động.
 • Tư vấn và lập các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cổ đông, thành viên.
 • Tư vấn giải quyết vấn đề về tài sản, công nợ của công ty bị sáp nhập.
 • Tư vấn pháp lý về thuế khi thực hiện sáp nhập.
 • Tư vấn pháp lý về phương án giải quyết các hoạt động thương mại sau khi sáp nhập doanh nghiệp.
 • Soạn thảo hợp đồng sáp nhập công ty và thực hiện đàm phán, ký kết.

DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty nhận sáp nhập.
 • Đại diện thực hiện thủ tục điều chỉnh đăng ký kinh doanh công ty nhận sáp nhập.
 • Tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, con dấu của công ty bị sáp nhập.

Để được hỗ trợ tư vấn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với Luatsu24H qua một trong các phương thức sau:

 • Tư vấn trực tiếp tại văn phòng Công ty.
 • Tư vấn qua Email: info@lawpro.vn
 • Tư vấn qua Điện thoại: 0936 779799
 • Tư vấn qua Apps (Zalo, Viber): 0936 779799

Tin liên quan