Tư vấn mua bán công ty, chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp

CÁC HÌNH THỨC GIAO DỊCH MUA BÁN CÔNG TY 

  • Mua bán doanh nghiệp để nắm 100% quyền sở hữu.
  • Mua bán để nắm quyền chi phối công ty.
  • Mua bán doanh nghiệp đề đầu tư trung và dài hạn (3-5 năm) trước khi bán lại cho nhà đầu tư khác.

Luatsu24H từng tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn mua bán công ty trong các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, phòng khám đa khoa, du lịch, sản xuất cơ khí, sản xuất thực ăn chăn nuôi….

Khách hàng có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ trọn gói cho cả giao dịch M&A và lựa chọn dịch vụ riêng lẻ theo từng giai đoạn của giao dịch.

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ VỀ MUA BÁN CÔNG TY

  • Thẩm tra pháp lý, khám bệnh doanh nghiệp về thương mại, lao động, bảo hiểm, thuế của doanh nghiệp mục tiêu; Cảnh báo các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình giao dịch;
  • Soạn thảo hợp đồng mua bán cổ phần, vốn góp, sáp nhập doanh nghiệp; Đại diện đàm phán ký kết hợp đồng;
  • Hỗ trợ kiện toàn hồ sơ, sổ sách pháp lý, tài chính của doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ làm việc với đơn vị kiểm toán, thẩm định giá, tư vấn thuế, kế toán khi thẩm định.
  • Tư vấn về thuế thu nhập đối với giao dịch mua bán công ty.
  • Hỗ trợ các thủ tục bàn giao tài sản, hồ sơ sổ sách của doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ pháp lý kiện toàn doanh nghiệp cho bên mua sau khi hoàn thành giao dịch.

Liên hệ với Luatsu24H để được tư vấn, hỗ trợ pháp lý qua số điện thoại 0936 77 97 99.

Tin liên quan