Tư vấn luật lao động

Luatsu24H cung cấp các giải pháp pháp lý thiết lập các mối quan hệ lao động, điều hòa lợi ích và giải quyết xung đột giữa doanh nghiệp và người lao động.

Tư vấn pháp lý về việc thiết lập quan hệ lao động

Tư vấn luật lao động trong quá trình sử dụng lao động

 • Tư vấn về điều kiện, trình tự thủ tục thành lập công đoàn và các vấn đề pháp lý liên quan.
 • Tư vấn xây dựng cơ chế chính sách chi trả thù lao, lương, thưởng, phụ cấp cho lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động.
 • Tư vấn pháp luật thuế thu nhập cá nhân cho người lao động.
 • Tư vấn chế độ bảo hiểm đối với người lao động.
 • Tư vấn và hỗ trợ pháp lý đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động.
 • Tư vấn nghĩa vụ tuân thủ pháp luật lao động (các chế độ báo cáo, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động, lao động nữ, thai sản….).
 • Tư vấn và hỗ trợ pháp lý trong việc xử lý kỷ luật lao động.
 • Hỗ trợ các thủ tục xuất nhập cảnh, đăng ký tạm trú cho lao động nước ngoài.

Tư vấn chấm dứt quan hệ lao động

 • Tư vấn sắp xếp lại lao động dôi dư và chế độ chính sách cho người lao động.
 • Tư vấn và hỗ trợ giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
 • Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp lao động.

Luatsu24H luôn nỗ lực tối đa trong việc đưa ra các giải pháp đối với các vấn đề về lao động và việc làm có ảnh hưởng đến hiệu quả và năng suất trong môi trường làm việc của doanh nghiệp.

Tin liên quan