TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Luatsu24H tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động, cung cấp giải pháp pháp lý hiệu quả, điều hòa lợi ích và giải quyết xung đột giữa doanh nghiệp và người lao động.

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

  • Tư vấn xây dựng bản mô tả công việc, nhiệm vụ của từng vị trí công việc.
  • Soạn thảo hợp đồng lao động, thỏa thuận bảo mật thông tin, thỏa thuận/cam kết không cạnh tranh;
  • Tư vấn về điều kiện, trình tự thủ tục thành lập công đoàn và đăng ký lập công đoàn.
  • Tư vấn về trả lương, thưởng cho người lao động.
  • Tư vấn soạn thảo và hỗ trợ đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể.
  • Hỗ trợ pháp lý trong việc kiểm tra, giám sát tuân thủ nghĩa vụ của doanh nghiệp trong lao động, tiền lương, bảo hiểm (điều kiện làm việc, an toàn, vệ sinh, thai sản….).
  • Tư vấn và hỗ trợ pháp lý xử lý kỷ luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động.
  • Tư vấn pháp lý về thuế thu nhập cá nhân cho người lao động.
  • Hỗ trợ pháp lý cấp giấy phép lao động nước ngoài, visa, thẻ tạm trú.
  • Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp lao động.

Luatsu24H luôn nỗ lực tối đa trong việc đưa ra các giải pháp đối với các vấn đề về lao động và việc làm có ảnh hưởng đến hiệu quả và năng suất trong môi trường làm việc của doanh nghiệp.

Tin liên quan