Tư vấn mua bán công ty, chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp

CÁC HÌNH THỨC GIAO DỊCH MUA BÁN CÔNG TY  Mua bán doanh nghiệp để nắm 100% quyền sở hữu. Mua bán để nắm quyền chi phối công ty. Mua...

Tư vấn pháp luật thuế

Đội ngũ luật sư của chúng tôi trong lĩnh vực tư vấn thuế bao gồm những luật sư có khả năng kết hợp kinh nghiệm thương mại với kiến...

Dịch vụ tư vấn tổ chức họp Đại hội cổ đông

KINH NGHIỆM TƯ VẤN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG Trong giai đoạn từ năm 2012 – 2018, Luatsu24H đã tham gia tư vấn trình tự thủ tục,...