Tư vấn hợp nhất công ty

Luatsu24H chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn hợp nhất công ty với các thủ tục đăng ký kinh doanh. Dịch vụ tư vấn hợp nhất công ty của chúng tôi gồm:

 • Tư vấn luật doanh nghiệp về thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên thông qua nội dung hợp nhất doanh nghiệp;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp nhất và thông qua các nội dung hợp nhất;
 • Tư vấn thủ tục và điều kiện hợp nhất;
 • Tư vấn phương án sử dụng lao động khi hợp nhất doanh nghiệp;
 • Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản;
 • Tư vấn chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu khi hợp nhất;
 • Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty hợp nhất;
 • Các nội dung tư vấn luật khác có liên quan đến hợp nhất doanh nghiệp.

Thủ tục đăng ký hợp nhất công ty

Luatsu24H thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký kinh doanh hợp nhất công ty, thành lập doanh nghiệp mới sau khi hợp nhất theo yêu cầu.

 • Tiến hành nộp hồ sơ hợp nhất.
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hợp nhất.
 • Tiến hành các thủ tục khắc dấu cho công ty được hợp nhất.
 • Thực hiện thủ tục đóng mã số thuế, giải thể hai doanh nghiệp được hợp nhất.

Tin liên quan