OEM, ODM và OBM là gì?

OEM là viết tắt của cụm từ Original Equipment Manufacturing (tạm dịch: sản xuất thiết bị gốc), còn ODM là viết tắt của Original Design Manufacturing (tạm dịch: sản...

Tư vấn HỢP ĐỒNG trong hoạt động XÂY DỰNG

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữ bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay...

Tư vấn HỢP ĐỒNG hợp tác kinh doanh BCC

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không thành...

Soạn thảo hợp đồng ĐẠI LÝ mua bán hàng hóa

Hợp đồng đại lý là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận việc bên đại lý nhân danh...

Tư vấn soạn thảo hợp đồng GIA CÔNG

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu...

Tư vấn giải quyết tranh chấp HỢP ĐỒNG

Chúng tôi giúp khách hàng tham gia tranh chấp thông qua các biện pháp thương lượng, hòa giải, cũng như tham gia hoạt động tranh tụng tại tòa án,...

Tư vấn soạn thảo hợp đồng THUÊ văn phòng, nhà ở

ĐIỀU KIỆN CHO THUÊ VĂN PHÒNG, NHÀ Ở Điều kiện đối với bên cho thuê nhà là người Việt Nam Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người được...

Tư vấn hợp đồng MUA BÁN chuyển nhượng NHÀ ĐẤT

DỊCH VỤ TƯ VẤN MUA BÁN NHÀ Ở, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở Kiểm tra tình trạng thế chấp, cầm cố của nhà, đất. Kiểm tra tình...