Tư vấn hợp đồng

Tư vấn hợp đồng yêu cầu người tư vấn và soạn thảo hợp đồng phải có kỹ năng cùng những hiểu biết pháp luật và thực tiễn hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Người soạn thảo phải dự kiến được những rủi ro, thay đổi có thể xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với thực tiễn kinh doanh cũng như các quy định của pháp luật.

Dịch vụ tư vấn, soạn thảo và rà soát hợp đồng

Luatsu24H giải quyết tất cả những vấn đề mà khách hàng có thể gặp phải trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

 • Tư vấn về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong giao dịch kinh tế.
 • Thẩm định, rà soát dự thảo hợp đồng của đối tác.
 • Đề xuất giải pháp sửa đổi, phòng ngừa và hạn chế rủi ro.
 • Soạn thảo hợp đồng theo yêu cầu.
 • Đại diện tham gia thương lượng, đàm phán ký kết hợp đồng với đối tác.
 • Đại diện đàm phán sửa đổi, chấm dứt hợp đồng.
 • Hỗ trợ pháp lý theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Đại diện bảo vệ quyền lợi tại cơ quan tòa án, trọng tài.

Các lĩnh vực tư vấn phố biến 

 • Xây dựng
 • Bất động sản
 • Phân phối
 • Đại lý thương mại
 • Nhượng quyền thương mại

Tin liên quan