Tư vấn soạn thảo, rà soát sửa đổi hợp đồng

Tư vấn hợp đồng yêu cầu người tư vấn và soạn thảo hợp đồng phải có kỹ năng cùng những hiểu biết pháp luật và thực tiễn hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Người soạn thảo phải dự kiến được những rủi ro, thay đổi có thể xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với thực tiễn kinh doanh cũng như các quy định của pháp luật.

Đội ngũ Luật sư tư vấn năm 2015

KINH NGHIỆM TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

  • Hợp đồng EPC xây dựng một nhà máy liên doanh sản xuất thép tại tỉnh Lào Cai.
  • Hợp đồng tư vấn thiết kế dự án Trung tâm thương mại tại Hà Nội; dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân tại dự án lọc hóa dầu tại tỉnh Thanh Hóa; dự án xây dựng khu công nghiệp phía Nam thành phố Hà Nội.
  • Hợp đồng trong hoạt động mua bán doanh nghiệp bất động sản, viễn thông, thủy điện tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nha Trang, Sơn La và các tỉnh Tây Nguyên.
  • Các thỏa thuận tín dụng cho các ngân hàng của Nhật Bản, Pháp với các ngân hàng, công ty tài chính của Việt Nam trong các dự án dầu khí, giao thông.
  • Hợp đồng chuyển nhượng dự án Khách sạn 4 Sao tại tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Quảng Ninh; mua bán nhà máy Xi măng tại tỉnh Quảng Ninh; nhà máy bao bì tại tỉnh Hải Dương.

DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG

Luatsu24H cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến hợp đồng với mục tiêu quản trị rủi ro và tối ưu hóa quyền lợi cho khách hàng, cụ thể:

  • Tư vấn về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực mà các bên tham gia hợp đồng hợp tác.
  • Thẩm định dự thảo hợp đồng của đối tác hoặc soạn thảo hợp đồng phục vụ giao dịch mục tiêu của khách hàng.
  • Lập phương án sửa đổi và tham gia đàm phán với đối tác.
  • Hỗ trợ pháp lý trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, cảnh báo rủi ro.

Tin liên quan