Đại diện XỬ LÝ VI PHẠM quyền sở hữu trí tuệ

Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là hành vi của chủ thể tác động tới tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, sáng chế, giải...

Tư vấn LY HÔN, giải quyết tranh chấp CHIA TÀI SẢN, quyền nuôi con

Tranh chấp về hôn nhân gia đình là một loại tranh chấp rất đặc biệt, nhạy cảm và quá trình giải quyết rất khó khăn vì quan hệ hôn nhân gắn liền...

Tư vấn giải quyết tranh chấp HỢP ĐỒNG

Chúng tôi giúp khách hàng tham gia tranh chấp thông qua các biện pháp thương lượng, hòa giải, cũng như tham gia hoạt động tranh tụng tại tòa án,...

Tư vấn giải quyết tranh chấp phân chia THỪA KẾ

Tranh chấp tài sản thừa kế là mâu thuẫn về lợi ích giữa những người thuộc hàng thừa kế trong việc phân chia di sản của người đã mất...

Dịch vụ thu hồi NỢ theo HỢP ĐỒNG

Thu hồi công nợ khó đòi, chậm trả sau bán hàng là công việc rất khó và cũng rất “nhạy cảm”. Trong kinh doanh, nếu doanh nghiệp không sâu...