Tư vấn và giải quyết tranh chấp thừa kế

TRANH CHẤP THỪA KẾ LÀ GÌ?

Thừa kế di sản là quyền lợi hợp pháp của người thừa kế (thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật). Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp việc phân chia di sản nảy sinh mâu thuẫn giữa những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc phân chia di sản dẫn đến tranh chấp.

Như vậy, có thể hiểu tranh chấp thừa kế là việc mâu thuẫn về lợi ích giữa các bên trong quan hệ thừa kế.

CÁC TRANH CHẤP THỪA KẾ THƯỜNG GẶP

  • Tranh chấp hàng thừa kế
  • Tranh chấp về di sản và phân chia di sản thừa kế
  • Tranh chấp cách hiểu về nội dung di chúc
  • Tranh chấp về việc xác định chủ thể thực hiện nghĩa vụ của người để lại di sản

DỊCH VỤ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TÀI SẢN THỪA KẾ 

Luatsu24H tư vấn, hỗ trợ thủ tục pháp lý và đại diện theo ủy quyền, cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ việc tranh chấp thừa kế tài sản.

  • Tư vấn pháp lý liên quan đến thừa kế, di chúc;
  • Đại diện ủy quyền đàm phán với những người có quyền đối với tài sản thừa kế để giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản, hàng thừa kế, di chúc;
  • Lập hồ sơ khởi kiện tranh chấp thừa kế;
  • Soạn thảo văn bản, giấy tờ liên quan đến việc giải quyết tranh chấp;
  • Cử luật sư tham gia giải quyết tranh chấp thừa kế tại Tòa án;

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

Tin liên quan