TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỔ ĐÔNG

Luatsu24H cung cấp dịch vụ tư vấn luật và giải quyết tranh chấp cổ đông, thành viên liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

CÁC HÌNH THỨC TRANH CHẤP CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN PHỔ BIẾN

 • Tranh chấp về tài sản góp vốn như định giá tài sản hay không chuyển giao tài sản góp.
 • Tranh chấp từ việc chuyển nhượng, mua bán cổ phần, phần vốn góp và tính hợp pháp của các hợp đồng chuyển nhượng liên quan.
 • Tranh chấp về thẩm quyền thông qua các quyết định đầu tư, góp vốn.
 • Tranh chấp về việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ quản lý trong công ty.
 • Tranh chấp về việc chi trả cổ tức, lợi ích kinh tế giữa cổ đông, thành viên và người quản lý.

NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH TRANH CHẤP NỘI BỘ

 • Do thiếu công cụ quản trị điều hành giữa các cổ đông, người quản lý doanh nghiệp.
 • Do sự thiếu hiểu biết pháp lý trong điều hành.
 • Do sự thiếu minh bạch trong quản trị.

DỊCH VỤ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN CÔNG TY

 • Khám bệnh doanh nghiệp nhằm khoanh vùng rủi ro khi tranh chấp;
 • Lập phương án, kịch bản giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Đại diện Khách hàng tham dự các cuộc họp bộ để đàm phán giải quyết tranh chấp;
 • Bảo vệ quyền và lợi ích cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Tòa án hoặc Trọng tài;
 • Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh liên quan kết quả giải quyết tranh chấp nội bộ;

KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Bên cạnh kinh nghiệm trong việc hỗ trợ cho khách hàng trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, chúng tôi còn tham gia giải quyết tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp liên quan đến việc góp vốn và quản lý điều hành, cụ thể:

 • Tranh chấp quyền quản lý điều hành, quyền góp vốn tại tòa án tỉnh Nam Định (cấp sơ thẩm) và tòa án cấp cao ở Hà Nội (cấp phúc thẩm).
 • Đại diện hòa giải cho tranh chấp cổ đông tại một doanh nghiệp khai thác mỏ tại tỉnh Ninh Bình.
 • Thương lượng hòa giải trong vụ việc tranh chấp quyền quản lý điều hành của 01 cty TNHH tại Sơn Tây.
 • Tranh chấp trong việc chuyển nhượng vốn, chia cổ tức tại công ty CP ở Hà Nội.

Quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn về các tranh chấp nội bộ công ty, vui lòng liên hệ với Luatsu24H qua hotline 0936 77 97 99.

Tin liên quan