Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

Luatsu24H đã hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua các biện pháp thương lượng, hòa giải, cũng như tham gia hoạt động tranh tụng tại tòa án, trọng tài. Kinh nghiệm và kỹ năng là các yếu tố quyết định đến thành công trong các vụ việc mà chúng tôi tham gia.

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

 • Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của vụ việc.
 • Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin.
 • Lập phương án đàm phán và thống nhất với khách hàng.
 • Hỗ trợ đàm phán với đối tác của khách hàng.
 • Đại diện theo ủy quyền gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan tiến hành tố tụng về quan điểm nội dung vụ việc.
 • Bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước tòa án, trọng tài và các cơ quan hành chính.

LĨNH VỰC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

 • Tranh chấp liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Thu hồi nợ theo các hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 • Tranh chấp thực thi các hợp đồng bảo hiểm và điều khoản bồi thường bảo hiểm theo hợp đồng;
 • Đại diện giải quyết tranh chấp trong các giao dịch đầu tư bất động sản, tranh chấp trong hoạt động xây dựng;
 • Nhận ủy quyền tham gia giải quyết tranh chấp trong giao dịch mua bán nhà ở, quyền sử dụng đất;
 • Bảo vệ quyền lợi cho thân chủ trong tranh chấp về chuyển giao công nghệ, sáng chế và nhãn hiệu hàng hóa.

Tin liên quan