Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

Chúng tôi giúp khách hàng tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua các biện pháp thương lượng, hòa giải, cũng như tham gia hoạt động tranh tụng tại tòa án, trọng tài.

Sự khác biệt về dịch vụ của Luatsu24H

 1. Tập trung giải quyết bằng thương lượng, hòa giải
 2. Các cộng sự là chuyên gia trong lĩnh vực tranh chấp
 3. Sự tận tâm và có đạo đức hành nghề

Quy trình giải quyết tranh chấp hợp đồng

 • Phân tích điểm mạnh và đểm yếu của vụ việc.
 • Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin.
 • Lập phương án đàm phán và thống nhất với khách hàng.
 • Hỗ trợ đàm phán với đối tác của khách hàng.
 • Đại diện theo ủy quyền gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan tiến hành tố tụng về quan điểm nội dung vụ việc.
 • Bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước tòa án, trọng tài và các cơ quan hành chính.

Phạm vi lĩnh vực hoạt động

 • Hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động và quan hệ phát sinh trong quá trình sử dụng lao động;
 • Giải quyết tranh chấp giao dịch mua bán hàng hóa;
 • Tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp thực thi các hợp đồng bảo hiểm và điều khoản bồi thường bảo hiểm theo hợp đồng;
 • Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp đầu tư bất động sản; hợp đồng xây dựng;
 • Đại diện ủy quyền tham gia giải quyết tranh chấp trong giao dịch mua bán nhà ở, quyền sử dụng đất;
 • Đại diện bảo vệ quyền lợi cho thân chủ trong tranh chấp về chuyển giao công nghệ, li xăng.

Tin liên quan