TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Luatsu24H đã hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua các biện pháp thương lượng, hòa giải, cũng như tham gia hoạt động tranh tụng tại tòa án, trọng tài. 

QUY TRÌNH TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

 • Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của khách hàng trong vụ việc.
 • Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin.
 • Lập và thống nhất với khách hàng về phương án giải quyết tranh chấp.
 • Hỗ trợ đàm phán để chấm dứt, thanh lý hợp đồng hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.
 • Đại diện làm việc với tòa án, trọng tài để trình bày quan điểm giải quyết vụ việc.
 • Tham gia tranh tụng bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước tòa án, trọng tài.

LĨNH VỰC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Kinh nghiệm và kỹ năng là các yếu tố quyết định đến thành công trong các vụ việc mà chúng tôi tham gia, cụ thể:

 • Tranh chấp liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Thu hồi nợ theo các hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 • Tranh chấp thực thi các hợp đồng bảo hiểm và điều khoản bồi thường bảo hiểm theo hợp đồng;
 • Đại diện giải quyết tranh chấp trong các giao dịch đầu tư bất động sản, hoạt động xây dựng;
 • Nhận ủy quyền tham gia bảo vệ quyền lợi cho khách hàng cá nhân trong giao dịch mua bán nhà ở, quyền sử dụng đất;
 • Bảo vệ quyền lợi trong tranh chấp về chuyển giao công nghệ, sáng chế và nhãn hiệu hàng hóa.

Tin liên quan