Tư vấn đầu tư dự án

Luatsu24H cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cho khách hàng dưới các hình thức đầu tư:

 • góp vốn vào dự án dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên danh vào các dự án.
 • góp vốn đầu tư để thành lập doanh nghiệp 100% vốn sở hữu hoặc liên doanh, liên kết thực hiện dự án.
 • góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp đang hoạt động và tham gia quản lý điều hành.

Tư vấn điều kiện đầu tư và hỗ trợ thủ tục pháp lý về đầu tư

 • Tư vấn phương thực tham gia góp vốn đầu tư thực hiện dự án.
 • Thẩm tra năng lực pháp lý của các đối tác tham gia đầu tư trong các dự án.
 • Thẩm tra địa điểm đầu tư; hỗ trợ ký kết các hợp đồng thuê đất, đền bù giải phóng mặt bằng.
 • Hỗ trợ nhà đầu tư làm việc với chính quyền địa phương liên quan đến cấp phép dự án.
 • Tư vấn hợp đồng hợp tác và đại diện đàm phán với các đối tác tham gia dự án.
 • Tư vấn, chuẩn bị và đệ trình hồ sơ cấp phép đầu tư, hồ sơ thành lập công ty.
 • Hỗ trợ các thủ tục pháp lý khác để được chấp thuận dự án đầu tư.

Tư vấn triển khai thực hiện dự án

 • Tư vấn pháp lý toàn diện để triển khai xây dựng, mua sắm tài sản, hàng hóa.
 • Tư vấn pháp luật hàng tháng cho doanh nghiệp dự án hoặc quản lý pháp lý dự án.
 • Tư vấn pháp luật đầu tư, doanh nghiệp
 • Tư vấn về việc miễn thuế xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp sản xuất, hoàn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp xuất khẩu.
 • Tư vấn pháp lý về lao động cho doanh nghiệp dự án trong việc giải quyết chế độ lao động, đình công……
 • Tư vấn giao dịch chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án.
 • Tư vấn chuyển nhượng vốn theo hợp đồng hoặc vốn góp trong doanh nghiệp.

Thế mạnh của Luatsu24H

 • Kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp nước ngoài.
 • Am hiểu toàn diện và đầy đủ về pháp luật cũng như môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
 • Khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ.

Tin liên quan