Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Với sự hiểu biết toàn diện và đầy đủ về pháp luật cũng như môi trường kinh doanh, đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luatsu24H có thể cung cấp cho khách hàng các ý kiến tư vấn pháp lý hữu ích nhất trong mọi lĩnh vực đầu tư nước ngoài.

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Trên cơ sở các thông tin, tài liệu và các yêu cầu của nhà đầu tư, chúng tôi sẽ:

 • Tư vấn đầu tư theo hình thức thành lập công ty liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Hỗ trợ soạn thảo, đàm phán, ký kết các thỏa thuận giữa các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư và với các nhà thầu tham gia dự án.
 • Hỗ trợ dịch thuật, công chứng, chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký đầu tư nước ngoài.
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp mới, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Thực hiện các thủ tục cấp phép đầu tư, đăng ký doanh nghiệp và các giấy phép kinh doanh.
 • Hỗ trợ thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư cho nhà đầu tư và doanh nghiệp FDI.
 • Tư vấn việc phân chia lợi nhuận và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.
 • Tư vấn mở rộng dự án đầu tư hoặc đăng ký dự án đầu tư mới mà không cần thiết phải mở doanh nghiệp.
 • Tư vấn hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp FDI.
 • Tư vấn chuyển nhượng vốn đầu tư trong doanh nghiệp FDI và chuyển đổi doanh nghiệp.
 • Tư vấn chuyển nhượng dự án của doanh nghiệp FDI.

Tin liên quan