Tư vấn đầu tư dự án viễn thông

Luatsu24H có kinh nghiệm sâu rộng trong hoạt động tư vấn pháp luật đầu tư về viễn thông, điện tử tin học, công nghệ thông tin, kể cả tư vấn hợp đồng, soạn thảo và đàm phán các hợp đồng cũng như tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng.

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư dự án công nghệ thông tin, điện tử tin học, viễn thông với phạm vi chính như sau:

  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp đầu tư kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông.
  • Tư vấn thủ tục đầu tư dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông.
  • Tư vấn chuyển nhượng dự án, mua bán doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin.
  • Tư vấn chuyển nhượng quyền khai thác các sản phẩm viễn thông; hợp tác kinh doanh các công trình viễn thông, trạm BTS.
  • Tư vấn hợp đồng, soạn thảo và đàm phán các hợp đồng mua bán, thuê mua, thuê và cho thuê thiết bị viễn thông.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng, đại diện tham gia đàm phán giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực viễn thông.
  •  Các dịch vụ tư vấn pháp luật khác về đầu tư dự án trong lĩnh vực liên quan đến viễn thông.

Nếu quý vị có nhu cầu biết thêm thông tin hỗ trợ về tư vấn đầu tư dự án viễn thông, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tin liên quan