Tư vấn hợp đồng BẤT ĐỘNG SẢN

Luatsu24H tư vấn pháp luật về đầu tư bất động sản cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong các giao dịch tạo lập, xây dựng, góp vốn hợp tác, mua bán, cho thuê BĐS và hỗ trợ pháp lý cùng các thủ tục liên quan.

HỢP ĐỒNG BẤT ĐỘNG SẢN THÔNG DỤNG

  • Hợp đồng liên danh đồng chủ đầu tư dự án bất động sản;
  • Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) phân chia lợi nhuận, sản phẩm;
  • Hợp đồng mua bán căn hộ nhà ở hoặc căn hộ văn phòng (officetel) hoặc căn hộ nghỉ dưỡng (condotel);
  • Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản;

DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DỰ ÁN

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các công việc như đệ trình cấp phép, lựa chọn địa điểm, mua sắm thiết bị, xây dựng, thu xếp vốn, khai thác thương mại và bán sản phẩm BĐS, cụ thể như sau:

KINH NGHIỆM TƯ VẤN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Luatsu24H đã thực hiện thành công rất nhiều giao dịch trong lĩnh vực bất động sản:

  • Dự án bất động sản văn phòng;
  • Dự án bất động sản nghỉ dưỡng;
  • Dự án bất động sản công nghiệp;
  • Dự án Nhà ở thương mại.

Chúng tôi có đầy đủ những nguồn lực và kỹ năng pháp luật cần thiết để giúp khách hàng tối ưu hóa lợi nhuận, nhận biết và giảm thiểu tối đa các rủi ro, giải quyết các vấn đề pháp lý bất động sản có cơ cấu phức tạp và đa dạng.

Tham khảo:

https://lawpro.com.vn/ve-nghia-vu-nop-thue-gtgt-tndn-doi-voi-hoat-dong-chuyen-nhuong-bat-dong-san.html

https://lawpro.com.vn/chinh-sach-thue-voi-hoat-dong-chuyen-nhuong-bds-cung-tinh.html 

Tin liên quan