Đăng ký hợp đồng NHƯỢNG QUYỀN thương mại (FRANCHISE)

Nhượng quyền thương mại là phương thức kinh doanh hiện đại, phổ biến hiện nay tại Việt Nam. Vậy, nhượng quyền thương mại có cần phải đăng ký, xin phép cơ quan nhà nước?

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THEO MÔ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN

  • Hệ thống nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.
  • Thương nhân nước ngoài đã đăng ký nhượng quyền thương mại với Bộ Công Thương.
  • Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm, hạn chế kinh doanh.

DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

  • Tư vấn pháp luật về hoạt động phân phối dưới hình thức nhượng quyền thương mại.
  • Tư vấn xây dựng các mô hình nhượng quyền.
  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp nhận nhượng quyền thương mại.
  • Tư vấn soạn thảo hợp đồng franchise, rà soát dự thảo hợp đồng, khuyến nghị sửa đổi bảo vệ quyền lợi.
  • Hỗ trợ tham gia đàm phán ký kết, sửa đổi hợp đồng franchise.
  • Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại.

Quý Khách hàng mong muốn hỗ trợ pháp lý về kinh doanh nhượng quyền thương mại, vui lòng liên hệ với Luatsu24h qua số 0936 77 97 99 để được hỗ trợ.

Tin liên quan