Đăng ký nhượng quyền thương mại (franchise)

Nhượng quyền thương mại là phương thức kinh doanh hiện đại, phổ biến hiện nay tại Việt Nam. Vậy, nhượng quyền thương mại có cần phải đăng ký, xin phép cơ quan nhà nước?

Điều kiện đăng ký nhượng quyền thương mại

 • Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.
 • Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.
 • Đã đăng ký nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
 • Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định.
 • Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.

Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

Dịch vụ tư vấn franchise và đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

 • Tư vấn pháp luật về hoạt động phân phối dưới hình thức nhượng quyền thương mại.
 • Tư vấn xây dựng các mô hình nhượng quyền.
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp nhận nhượng quyền thương mại.
 • Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để đáp ứng các điều kiện nhận quyền franchise.
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng, đề xuất sửa đổi, bổ sung, khuyến nghị phòng ngừa các rủi ro.
 • Hỗ trợ tham gia đàm phán ký kết, sửa đổi hợp đồng franchise.
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại.
 • Hỗ trợ dịch thuật, công chứng các tài liệu phục vụ cho việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam.
 • Thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo ủy quyền của khách hàng.

Tin liên quan