Tư vấn đại diện giải quyết tranh chấp đất đai, nhà ở

Giải quyết tranh chấp đất đai, nhà ở là giải quyết các loại tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất, nhà ở giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ sử dụng đất đai, nhà ở.

CÁC HÌNH THỨC TRANH CHẤP NHÀ ĐẤT PHỔ BIẾN

 • Tranh chấp di sản thừa kế là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;
 • Tranh chấp phân chia tài sản chung là nhà ở, đất ở khi ly hôn hoặc sau khi ly hôn;
 • Tranh chấp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ bồi thường tái định cư;
 • Tranh chấp đất đai liên quan đến ranh giới sử dụng đất, lối đi;
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất và nhà ở trong các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho mượn, thế chấp;
 • Tranh chấp về giao dịch cho thuê nhà ở hoặc thuê nhà xưởng, quyền sử dụng đất;
 • Tranh chấp về giá trị bất động sản khi thực hiện góp vốn đầu tư, kinh doanh;

DỊCH VỤ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NHÀ – ĐẤT

 • Tư vấn đánh giá tình trạng pháp lý và đề xuất phương án giải quyết;
 • Hỗ trợ khách hàng đàm phán với các bên tranh chấp khác ngoài thủ tục tố tụng;
 • Hỗ trợ các thủ tục công chứng mua bán, cho thuê nhà đất theo thỏa thuận trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Hướng dẫn cho Khách hàng thu thập, chuẩn bị tài liệu và chứng cứ;
 • Tư vấn về thủ tục tố tụng áp dụng cho vụ việc;
 • Soạn thảo đơn khởi kiện và các văn bản liên quan trong quá trình tố tụng;
 • Đề xuất các quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng;
 • Đại diện theo ủy quyền thay mặt Khách hàng tham gia tố tụng tại Tòa án;
 • Cử luật sư tham gia phiên hòa giải, tham gia tranh tụng tại các phiên tòa nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Khách hàng;

Tin liên quan