Tìm kiếm từ khóa


Tư vấn chia cổ tức bằng cổ phiếu

Trong hoạt động SXKD, ngoài việc đảm bảo vốn cho công ty hoạt động, doanh nghiệp cũng cần đảm bảo lợi ích cho cổ đông, một trong số đó là việc chi trả cổ tức hàng năm cho cổ đông.

Để giữ nguồn vốn ở lại trong doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo quyền lợi của cổ đông, các doanh nghiệp thường lựa chọn chi trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu, đồng thời tăng vốn điều lệ.

CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU CỦA DOANH NGHIỆP

Theo quy định hiện hành, cổ tức có thể được chi trả bằng cổ phần của công ty quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

Như vậy, doanh nghiệp không được phép chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trực tiếp để tăng vốn. Sau khi phân phối lợi nhuận trên và đáp ứng các điều kiện đối cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi hoặc cổ phần phổ thông, Công ty sử dụng cổ tức chi trả bằng cổ phần Công ty để tăng vốn điều lệ.

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHIA CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU

  • Tư vấn điều kiện chia cổ tức, lập phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
  • Tư vấn hỗ trợ họp ĐHĐCĐ, HĐQT để chia cổ tức;
  • Tư vấn và hỗ trợ các thủ tục đăng ký kinh doanh, tăng vốn điều lệ;
  • Tư vấn pháp lý về thuế thu nhập cho cổ đông;

Tin cùng chuyên mục

Tư vấn SÁP NHẬP doanh nghiệp

Một hoặc một số Công ty cùng loại (Công ty bị sáp nhập) có thể...

Email Tư vấn

thông tin địa chỉ

 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà IC, số 82, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy

Hotline: (+84) 936 77 97 99

Email:  hanoi@lawpro.vn

0936779799