Tình huống QTDN-001: nếu không họp ĐHĐCĐ thường niên thì sao?

Câu hỏi:

Gửi luật sư, tôi có một công ty cổ phần thành lập từ năm 2016 đến nay tuy nhiên cho đến nay chưa phát sinh việc nào để các cổ đông họp với nhau. Tôi có nghe bạn tôi nói không họp cổ đông có thể bị phạt, luật sư cho tôi hỏi như vậy có đúng không?

Trả lời:

 Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

  1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp. “
  2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Nếu công ty không họp thường niên thì có thể bị phạt theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 34 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  1. Không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định;”

Nếu anh/chị cần tư vấn thêm về các quy định bắt buộc trong quản trị doanh nghiệp, anh vui lòng tham khảo dịch vụ >>>>> https://www.luatsu24h.vn/tu-van-xay-dung-quy-che-quan-ly-noi-bo-doanh-nghiep/

Tin liên quan