Tình huống DT-002: mở tài khoản vốn đầu tư

Câu hỏi: Chào admin, Công ty chúng tôi có 50% vốn đầu tư  trực tiếp của Nhật Bản và vừa hoàn thành các Giấy tờ thành lập Công ty tháng 05 năm nay. Hiện Công ty tôi đang muốn làm làm thủ tục đăng ký tài khoản để chuyển vốn của bên Nhật về Việt Nam, vậy Công ty tôi có thể lập cùng lúc 3 – 4 tài khoản cùng lúc để bên Nhật chuyển vốn góp về Việt Nam theo thỏa thuận không?

Trả lời:

Kính gửi Quý Công ty,

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Thông tư 19/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam:

“1. Để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam tại 01 (một) ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi quy định tại Điều 7 và Điều 8 Thông tư này.

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ lựa chọn để thực hiện góp vốn đầu tư.

Tương ứng với loại ngoại tệ lựa chọn để thực hiện góp vốn đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh chỉ được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ đó để thực hiện góp vốn đầu tư”.

Như vậy, trường hợp Quý Công ty là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang thực hiện thủ tục góp vốn của các thành viên/cổ đông, Quý Công ty không được phép mở nhiều tài khoản cùng lúc; mà chỉ được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam tại 01 (một) ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi và thực hiện góp vốn đầu tư.

Tin liên quan