Tinh huong DKKD-001: chuyển đổi doanh nghiệp

Câu hỏi: Chào Luật sư. Hiện tại tôi có một công ty kinh doanh bất động sản tại Yên Bái. Công ty tôi đang là công ty TNHH 1 thành viên do tôi là chủ sở hữu. Tôi đang muốn mời một người bạn vào kinh doanh cùng mình. Vậy tôi sẽ phải tiến hành chuyển đổi sang loại hình Công ty nào cho hợp lý? Mong Luật sư sớm giải đáp giúp tôi.

Trả lời: Chào bạn, với thắc mắc của bạn nêu trên, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

  1. Căn cứ pháp luật
  • Luật Doanh nghiệp 2014
  1. Nội dung tư vấn
  • Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014:

Điều 110. Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.”

Như vậy, bạn không thể chuyển đổi Công ty thành loại hình Công ty cổ phần do không đáp ứng điều kiện số lượng cổ đông tối thiểu là 03 người. Với thông tin bạn cung cấp ở trên, bạn có thể cân nhắc chuyển đổi loại hình Công ty của mình thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc Công ty hợp danh tùy theo nhu cầu của mình.

Trường hợp bạn còn thắc mắc nào và cần chúng tôi hỗ trợ thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tham khảo >>>>>https://www.luatsu24h.vn/tu-van-chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep/

Tin liên quan