Thủ tục mở tài khoản đầu tư trực tiếp

Ai phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp?

  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
  • Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh;
  • Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trực tiếp vào Việt Nam dưới hình thức mua cổ phần hoặc góp vốn (chỉ trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư)

Trình tự mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Nhà đầu tư mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam tại 01 (một) ngân hàng được phép và chỉ được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ lựa chọn để thực hiện các giao dịch thu, chi và thực hiện góp vốn đầu tư.

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp hồ sơ tại Ngân hàng;

Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ, Ngân hàng sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu xem thông tin kê khai và thông tin trên giấy tờ đã trùng khớp chưa.

Bước 3: Nếu có bất kì yếu tố nào chưa chính xác, Ngân hàng sẽ yêu cầu Nhà đầu tư bổ sung. Nếu hồ sơ đã hợp lệ, ngân hàng tiến hành mở tài khoản và thông báo số liệu cũng như ngày tài khoản hoạt động. Trường hợp từ chối mở tài khoản thì phải nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ do Ngân hàng cung cấp; thông thường gồm:

  • Giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận mã số thuế (nếu có)…)
  • Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản/Kế toán trưởng;
  • Giấy ủy quyền (nếu có);
  • CMND/Hộ chiếu của những người có liên quan;
  • Phiếu đăng ký thông tin khách hàng;
  • Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

Số lượng hồ sơ: theo quy định của Ngân hàng được phép.

Tin liên quan