Trách nhiệm của cổ đông công ty khi không góp đủ vốn

Nội dung câu hỏi: Công ty cổ phần A có số vốn điều lệ là 500 tỷ VNĐ. Trên thực tế, số vốn này hoàn toàn là kê khống...

Tình huống QTDN-002: Không tiến hành bầu chủ tịch HĐQT

Câu hỏi: Công ty chúng tôi là công ty đã niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, vừa qua đã tiến hành họp đại hội đồng cổ đông...

Tình huống QTDN-001: nếu không họp ĐHĐCĐ thường niên thì sao?

Câu hỏi: Gửi luật sư, tôi có một công ty cổ phần thành lập từ năm 2016 đến nay tuy nhiên cho đến nay chưa phát sinh việc nào...

Tinh huong DKKD-001: chuyển đổi doanh nghiệp

Câu hỏi: Chào Luật sư. Hiện tại tôi có một công ty kinh doanh bất động sản tại Yên Bái. Công ty tôi đang là công ty TNHH 1...

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29...

Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Khác với các nội dung buộc phải đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh...

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Thủ tục sáp nhập công ty được quy định như sau: a) Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công...

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy...

Thủ tục chia doanh nghiệp

Các phương thức chia doanh nghiệp đang hoạt động: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài...

Thủ tục tách doanh nghiệp

Tách công ty có thể thực hiện theo một trong các phương thức sau đây: a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông...