THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY FDI

Luatsu24H cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập, giải thể chi nhánh và văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả chi nhánh gắn liền với dự án đầu tư.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo thủ tục đăng ký kinh doanh như đối với doanh nghiệp trong nước.

Trường hợp Doanh nghiệp FDI muốn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án gắn liền với chi nhánh, Doanh nghiệp FDI phải thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo quy định của Luật đầu tư.

TƯ VẤN THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 • Tư vấn cho doanh nghiệp FDI về phương án pháp lý cho việc đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Tư vấn lập dự án đầu tư cho chi nhánh.
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký dự án cho chi nhánh; hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Hướng dẫn doanh nghiệp FDI chuẩn bị các tài liệu pháp lý và tài chính.
 • Hỗ trợ thủ tục dịch thuật, chứng thực, công chứng các tài liệu.
 • Đại diện theo ủy quyền thực hiện các thủ tục cấp phép đầu tư, đăng ký hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ và giải trình nếu cần thiết.
 • Hỗ trợ khắc dấu, đăng ký mã số thuế phụ thuộc.

THỜI GIAN THỰC HIỆN CẤP PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH

 • Soạn thảo hồ sơ: 03-05 ngày kể từ ngày nhận đủ thông tin và tài liệu.
 • Thời gian cấp phép đăng ký hoạt động (không gắn với dự án): 07 ngày làm việc.
 • Thời gian cấp phép cho dự án: từ 15 ngày làm việc, tùy theo nội dung đăng ký dự án.

Tin liên quan