Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trình tự thủ tục cấp phép đầu tư thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài: 1. Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký...

Thủ tục cấp phép góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Pháp luật Việt Nam cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào Việt nam thông qua các hình thức: góp vốn đầu tư thành lập...

TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Tư vấn đầu tư là một trong các dịch vụ pháp lý do công ty luật LAWPRO cung cấp cho các nhà đầu tư trong nước và các nhà...