Miễn thuế thu nhập cá nhân từ tiền làm thêm

Theo Điều 97 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau: “Điều...

Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết

Về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần, Tổng Cục Thuế có ý...