Dịch vụ thu hồi NỢ theo HỢP ĐỒNG

Thu hồi công nợ khó đòi, chậm trả sau bán hàng là công việc rất khó và cũng rất “nhạy cảm”. Trong kinh doanh, nếu doanh nghiệp không sâu...