TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Chúng tôi giúp khách hàng tham gia tranh chấp thông qua các biện pháp thương lượng, hòa giải, cũng như tham gia hoạt động tranh tụng tại tòa án,...

Dịch vụ thu hồi công nợ theo hợp đồng

Thu hồi công nợ khó đòi, chậm trả sau bán hàng là công việc rất khó và cũng rất “nhạy cảm”. Trong kinh doanh, nếu doanh nghiệp không sâu...