Xử lý thu tiền thuế nợ do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 220/NHN0.Hna-KHDN ngày 01/04/2020 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam về...

Dịch vụ thu hồi NỢ theo HỢP ĐỒNG

Thu hồi công nợ khó đòi, chậm trả sau bán hàng là công việc rất khó và cũng rất “nhạy cảm”. Trong kinh doanh, nếu doanh nghiệp không sâu...