Cho thuê officetel đối với người nước ngoài

CÂU HỎI. Tôi có mua 01 căn hộ có chức năng là thương mại dịch vụ, văn phòng được lưu trú (officetel). Vậy tôi có thể cho thuê để...