Tư vấn thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng

Điều kiện đối với bên cho thuê nhà là người Việt Nam Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người được chủ sở hữu cho phép, ủy quyền để...

Sắp có văn bản hướng dẫn quản lý condotel, officetel

Đây là nội dung được nêu tại Chỉ thị 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển ổn định, lành mạnh....