Sắp có văn bản hướng dẫn quản lý condotel, officetel

Đây là nội dung được nêu tại Chỉ thị 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển ổn định, lành mạnh....

Tư vấn thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng

Điều kiện đối với bên cho thuê nhà là người Việt Nam Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người được chủ sở hữu cho phép, ủy quyền để...