Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp nhãn hiệu

Khi xảy ra vi phạm quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa, chủ thể bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể áp dụng hay đề nghị...

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu có thể là dấu hiệu nhìn thấy...