Dịch vụ đăng ký bảo hộ NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác nhau. Đối với doanh nghiệp, nhãn hiệu của hàng hóa,...