Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp nhãn hiệu

Khi xảy ra vi phạm quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa, chủ thể bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể áp dụng hay đề nghị...