ĐẠI DIỆN XỬ LÝ VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Khi xảy ra vi phạm quyền đối với quyền SHTT, chủ thể bị vi phạm có thể áp dụng hay đề nghị áp dụng các biện pháp sau nhằm...

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU SẢN PHẨM

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác nhau. Căn cứ vào nhãn hiệu, người tiêu dùng có...