Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Thủ tục sáp nhập công ty được quy định như sau: a) Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công...

Thủ tục chia doanh nghiệp

Các phương thức chia doanh nghiệp đang hoạt động: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài...

TƯ VẤN MUA BÁN DOANH NGHIỆP

CÁC HÌNH THỨC GIAO DỊCH MUA BÁN DOANH NGHIỆP Mua bán doanh nghiệp để nắm 100% quyền sở hữu. Mua bán để nắm quyền chi phối các hoạt động...