Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Thủ tục sáp nhập công ty được quy định như sau: a) Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công...

TƯ VẤN MUA BÁN DOANH NGHIỆP

Luatsu24H cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư trong các giao dịch mua bán doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng, y tế, khách...

Tư vấn SÁP NHẬP doanh nghiệp

Một hoặc một số Công ty cùng loại (Công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một Công ty khác (Công ty nhận sáp nhập) bằng cách...