Tư vấn và giải quyết tranh chấp thừa kế

TRANH CHẤP THỪA KẾ LÀ GÌ? Thừa kế di sản là quyền lợi hợp pháp của người thừa kế (thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật). Tuy...

Tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình

Tranh chấp về hôn nhân gia đình là một loại tranh chấp rất đặc biệt, nhạy cảm và quá trình giải quyết rất khó khăn vì quan hệ hôn nhân gắn liền...

Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp nhãn hiệu

Khi xảy ra vi phạm quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa, chủ thể bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể áp dụng hay đề nghị...

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

Chúng tôi giúp khách hàng tham gia tranh chấp thông qua các biện pháp thương lượng, hòa giải, cũng như tham gia hoạt động tranh tụng tại tòa án,...