Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp nhãn hiệu

Khi xảy ra vi phạm quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa, chủ thể bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể áp dụng hay đề nghị...

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

Chúng tôi giúp khách hàng tham gia tranh chấp thông qua các biện pháp thương lượng, hòa giải, cũng như tham gia hoạt động tranh tụng tại tòa án,...