Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trình tự thủ tục cấp phép đầu tư thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài: 1. Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký...

Thủ tục mở tài khoản đầu tư trực tiếp

Ai phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp? Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng...

Thủ tục cấp phép góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Pháp luật Việt Nam cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào Việt nam thông qua các hình thức: góp vốn đầu tư thành lập...

DỊCH VỤ GIẤY PHÉP BÁN LẺ, CHO THUÊ HÀNG HÓA

Từ ngày 15/01/2018, Nghị định 09/2018/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hóa (MBHH) và các hoạt động liên quan trực tiếp đến MBHH của nhà đầu tư nước...

TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thành lập công ty liên doanh, thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. LH: 0905995699 | luatsu@luatsu24h.vn ...