Giấy phép lữ hành quốc tế

Điều kiện cấp giấy phép lữ hành quốc tế

 • Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề du lịch quốc tế;
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế
 • Có tiền ký quỹ tại ngân hàng theo quy định Nhà nước. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế;
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định nêu trên.

Dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực du lịch

 • Tư vấn pháp luật về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy phép du lịch quốc tế.
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh du lịch.
 • Tư vấn hoạt động hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực du lịch.
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép du lịch lữ hành quốc tế.
 • Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

Tin liên quan