Giấy phép lữ hành quốc tế

Điều kiện cấp giấy phép lữ hành quốc tế

  • Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề du lịch quốc tế;
  • Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
  • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế;
  • Có tiền ký quỹ tại ngân hàng theo quy định Nhà nước.

Dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực du lịch

  • Tư vấn pháp luật về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy phép du lịch quốc tế.
  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh du lịch.
  • Tư vấn hoạt động hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực du lịch.
  • Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép du lịch lữ hành quốc tế.
  • Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

Tin liên quan