Giấy phép bán hàng đa cấp

 

1) Điều kiện cấp giấy phép bán hàng đa cấp

 • Đã thực hiện ký quỹ số tiền tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn một tỷ đồng Việt Nam.
 • Kinh doanh hàng hóa phù hợp với ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường
  hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện.
 • Có chương trình bán hàng minh bạch và không trái pháp luật.
 • Có chương trình đào tạo người tham gia rõ ràng.

2) Dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục cấp giấy phép bán hàng đa cấp

 • Tư vấn thành lập công ty bán hàng đa cấp và thực hiện dịch vụ đăng ký kinh doanh.
 • Tư vấn hoạt động bán hàng đa cấp, điều kiện và trình tự thủ tục đăng ký.
 • Tư vấn pháp lý đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, đặc biệt lưu ý với khách hàng các khía cạnh pháp lý liên quan đến pháp luật thương mại, pháp luật canh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, pháp luật hợp đồng.
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký cấp giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp.
 • Dịch vụ dịch thuật, công chứng các tài liệu phục vụ cho việc đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam.

Tin liên quan