Dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế lao động

Luatsu24H hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc quản trị lao động, phòng ngừa rủi ro trong việc sử dụng lao động bằng việc xây dựng và vận hành hiệu quả các bộ công cụ quy chế về lao động.

Dịch vụ tư vấn xây dựng nội quy lao động và các quy chế

  • Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp qua bộ quy tắc ứng xử chung.
  • Tư vấn xây dựng bản mô tả công việc phục vụ cho hoạt động tuyển dụng và sử dụng lao động.
  • Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động; rà soát sửa đổi hợp đồng lao động khi gia hạn.
  • Xây dựng thỏa thuận quan hệ việc làm giữa doanh nghiệp và những người lao động tự do, cộng tác viên.
  • Soạn thảo các cam kết của người lao động đối với doanh nghiệp như cam kết bảo mật thông tin, thỏa thuận không cạnh tranh.
  • Tư vấn và xây dựng thỏa ước lao động tập thể; đại diện đàm phán ký kết và đăng ký thỏa ước lao động tập thể.
  • Tư vấn và xây dựng nội quy lao động, rà soát sửa đổi và đăng ký; hướng dẫn áp dụng nội quy trong doanh nghiệp.
  • Tư vấn thành lập công đoàn trong doanh nghiệp.
  • Xây dựng quy định về trả lương, thưởng và bảo hiểm cho người lao động; đồng thời tư vấn tối ưu thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động.

Tin liên quan