Dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế lao động

Luatsu24H hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xây dựng quy chế lao động nhằm quản trị lao động, phòng ngừa rủi ro trong việc sử dụng lao động.

DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ SOẠN THẢO CÁC QUY CHẾ VỀ LAO ĐỘNG

 • Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp qua bộ quy tắc ứng xử chung.
 • Tư vấn xây dựng bản mô tả công việc phục vụ cho hoạt động tuyển dụng và sử dụng lao động.
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động; rà soát sửa đổi hợp đồng lao động khi gia hạn.
 • Xây dựng thỏa thuận cộng tác viên với đối tác, người lao động tự do.
 • Soạn thảo các cam kết của người lao động đối với doanh nghiệp như cam kết bảo mật thông tin, thỏa thuận không cạnh tranh.
 • Tư vấn và xây dựng thỏa ước lao động tập thể; đại diện đàm phán ký kết và đăng ký thỏa ước lao động tập thể.
 • Tư vấn và xây dựng nội quy lao động, rà soát sửa đổi và đăng ký với cơ quan lao động.
 • Tư vấn và đăng ký thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp.
 • Tư vấn xây dựng quy định về trả lương, thưởng và bảo hiểm cho người lao động.
 • Tư vấn và xây dựng các văn bản liên quan để tối ưu thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động.
 • Đào tạo quản trị rủi ro pháp lý dành cho người lao động.

Tin liên quan