Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Kinh nghiệm tư vấn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trong giai đoạn từ năm 2012 – 2018, Luatsu24H đã tham gia tư vấn trình tự thủ tục, hồ sơ tổ chức và hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho một công ty niêm yết là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản là khu đô thị tại Hà Nội.

 • Chúng tôi đã tham gia xử lý tại chỗ trong phiên họp các vướng mắc liên quan đến việc bầu, miễn nhiệm các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • Chúng tôi cũng tham gia hỗ trợ pháp lý thành công, bảo vệ quyền lợi cho công ty trong vụ kiện có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông từ năm 2012 đến 2015.
 • Ngoài ra chúng tôi cũng tư vấn hỗ trợ khách hàng trong hoạt động tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trong giai đoạn từ năm 2010-2012, Luatsu24H đã tư vấn độc lập, tham gia rà soát, đánh giá pháp lý cho một tổng công ty nhà nước trong việc phê duyệt công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho gần 20 công ty con là các công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán HNX và HOSE.

Dịch vụ pháp lý hỗ trợ họp Đại hội đồng cổ đông 

Chúng tôi hỗ trợ cho khách hàng trong công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần, bao gồm:

 1. Tư vấn trình tự, thủ tục cần thực hiện để tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 2. Tư vấn, rà soát và hoàn thiện các tài liệu liên quan đến việc chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ doanh nghiệp và quy chế tổ chức Đại hội;

Chúng tôi cũng cử luật sư hỗ trợ pháp lý trong quá trình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:

 1. Hỗ trợ pháp lý trong việc kiểm tra tư cách tham gia của các cổ đông dự họp và giải đáp, xử lý sự cố;
 2. Hỗ trợ pháp lý cho chủ tọa giải đáp các yêu cầu của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với pháp luật và nội dung cuộc họp.
 3. Tư vấn và hỗ trợ pháp lý trong việc tổ chức biểu quyết thông qua các nội dung thuộc chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
 4. Tư vấn và hỗ trợ xử lý các sự cố trong việc kiểm tra tư cách đại biểu, thay đổi chương trình họp, biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ diễn ra tại Đại hội.

Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng:

 • Thực hiện các thủ tục hành chính, giấy phép liên quan đến kết quả tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông;
 • Giải quyết các tranh chấp nội bộ cổ đông phát sinh giữa doanh nghiệp và cổ đông, giữa các cổ đông liên quan đến việc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quý Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoặc quan tâm hơn đến công việc này cho doanh nghiệp của mình thì vui lòng liên hệ chúng tôi Luatsu24H qua số điện thoại Hotline 0936 77 97 99.

Tin liên quan