Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Luatsu24H tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp gồm: thay đổi tên công ty, ngành nghề kinh doanh, thay đổi cổ đông/thành viên, thay đổi trụ sở chính, thay đổi vốn điều lệ. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các bước sau đây:

Tư vấn pháp lý về các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp và các vấn đề sở hữu trí tuệ liên quan.
 • Tư vấn quy mô tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ giao dịch, địa chỉ đăng ký thuế của công ty.
 • Tư vấn sửa đổi, bổ sung, rút ngành nghề kinh doanh và các điều kiện kinh doanh liên quan.
 • Tư vấn thay đổi tăng/giảm vốn điều lệ công ty; tư vấn xử lý trường hợp không góp đủ vốn.
 • Tư vấn các phương thức huy đông vốn.
 • Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và soạn thảo quy chế liên quan.
 • Tư vấn chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp và thay đổi thành viên, cổ đông.

Thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền

 • Nộp hồ sơ, kiểm tra tình trạng hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh.
 • Thay mặt khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi.
 • Công bố thông tin thay đổi.
 • Công bố mẫu dấu (trường hợp đổi tên, trụ sở chính khác quận).

Nếu quý vị có nhu cầu biết thêm thông tin hỗ trợ về dịch vụ thay đổi đăng ký doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ với luật sư tư vấn doanh nghiệp của chúng tôi.

Tin liên quan