TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Giải quyết tranh chấp lao động bao gồm giải quyết tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp và giữa tập thể lao động với doanh nghiệp

CÁC TRANH CHẤP LAO ĐỘNG PHỔ BIẾN THƯỜNG GẶP

  • Tranh chấp về việc chấm dứt hợp đồng lao động;
  • Tranh chấp về việc xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động;
  • Tranh chấp về thời gian làm việc, nghỉ phép;
  • Tranh chấp lao động về việc chi trả tiền lương và các chế độ lao động (thai sản, ốm đau…);
  • Tranh chấp liên quan đến đình công.

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

  • Tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ tranh chấp.
  • Đại diện thương lượng đàm phán hoặc hòa giải các bên tranh chấp quan hệ lao động
  • Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;
  • Gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan hòa giải lao động, tòa án về vụ việc lao động theo ủy quyền.
  • Đại diện giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại tòa án, trọng tài.

Các luật sư của Luatsu24H cam kết hỗ trợ trong việc đưa ra các giải pháp đối với các tranh chấp lao động có ảnh hưởng đến hiệu quả và năng suất trong môi trường làm việc của doanh nghiệp cũng như quyền lợi của người lao động.

Tin liên quan