Tư vấn điều chỉnh giấy phép đầu tư

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Doanh nghiệp FDI) khi điều chỉnh dự án đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Các nội dung điều chỉnh thông thường liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức đầu tư (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp), vốn đầu tư và gia hạn thời hạn thực hiện dự án đầu tư.

DỊCH VỤ TƯ VẤN SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ 

 • Tư vấn pháp luật liên quan đến các yêu cầu sửa đổi giấy phép của dự án đầu tư.
 • Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn hợp đồng liên doanh ký giữa các nhà đầu tư.
 • Hỗ trợ, giới thiệu doanh nghiệp FDI làm việc với các công ty kiểm toán, thẩm định giá đối với các nội dung liên quan đến đầu tư vốn, định giá tài sản của doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn doanh nghiệp FDI chuẩn bị các tài liệu pháp lý và tài chính.
 • Hỗ trợ dịch thuật, công chứng, chứng thực các tài liệu phục vụ điều chỉnh giấy phép.
 • Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy phép đầu tư.
 • Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục sửa đổi giấy phép dự án đầu tư.
 • Đại diện giải trình với cơ quan cấp phép về hồ sơ dự án.
 • Nhận kết quả hồ sơ điều chỉnh giấy phép.
 • Hỗ trợ lập các báo cáo dự án đầu tư cho doanh nghiệp FDI.

THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

 • Thời gian soạn thảo hồ sơ: trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ thông tin và tài liệu;
 • Thời gian dự kiến cấp giấy phép: dự kiến 15 – 20 ngày làm việc, trừ điều chỉnh bổ sung mục tiêu ngành nghề dự án là 30 ngày làm việc không kể thời gian thẩm định.

Tin liên quan