Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 • Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.
 • Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.
 • Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.
 • Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý trước khi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ.
 • Tư vấn thủ tục và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ.
 • Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng thuê địa điểm hoạt động.
 • Kiểm tra, đánh giá cơ sở và tư vấn cho khách hàng hoàn thiện đầy đủ và đúng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Soạn thảo hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ.
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đề nghị cấp Giấy phép (nếu có).
 • Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước trong quá trình đề nghị cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ và thông báo cho quý khách hàng.
 • Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy phép (nếu có).

Tin liên quan