Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ, Quý Khách hàng cần thành lập doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề đào tạo trước khi đăng ký hoạt động trung tâm ngoại ngữ khi đáp ứng các điều kiện và thủ tục sau:

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 • Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.
 • Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.
 • Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.
 • Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.

CÁC KHÓ KHĂN THƯỜNG GẶP PHẢI KHI ĐĂNG KÝ MỞ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 • Không đáp ứng được điều kiện về giáo viên;
 • Địa điểm không đủ điều kiện pháp lý để hoạt động, đặc biệt là về PCCC;
 • Chương trình đào tạo chưa phù hợp.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 • Tư vấn điều kiện, thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ.
 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ.
 • Kiểm tra điều kiện pháp lý của cơ sở đào tạo.
 • Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng thuê địa điểm hoạt động.
 • Soạn thảo tài liệu, chuẩn bị hồ sơ đăng ký hoạt động trung tâm ngoại ngữ.
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, theo dõi tiến trình thẩm định và hỗ trơ (nếu có).
 • Hỗ trợ khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy phép (nếu có).

Luatsu24H có thể hỗ trợ pháp lý cho Khách hàng để trung tâm sớm đi vào hoạt động ổn định.

Liên hệ Hotline 0936 77 97 99.

Tin liên quan