Dịch vụ đăng ký thành lập sàn giao dịch bất động sản

Điều kiện đăng ký thành lập sàn giao dịch bất động sản

 • Là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản.
 • Phải có diện tích sử dụng để giao dịch tối thiểu 50m2 phục vụ cho hoạt động môi giới, giao dịch và thêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung, đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động.
 • Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết.
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
 • Báo cáo Sở Xây dựng trước khi hoạt động.

Dịch vụ đăng ký thành lập sàn giao dịch bất động sản

 • Tư vấn thành lập công ty kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.
 • Tư vấn điều kiện đăng ký và hoạt động sàn bất động sản.
 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đăng ký sàn bất động sản.
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký hoạt động sàn giao dịch bất động sản.
 • Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan cấp phép và thanh kiểm tra hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
 • Hỗ trợ việc đăng tải thông tin sàn bất động sản trên website của Bộ Xây dựng.

Tin liên quan