Dịch vụ đăng ký kiểu dáng sản phẩm

Kiểu dáng Công nghiệp hay kiểu dáng sản phẩm được bảo hộ trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người muốn được hưởng quyền đối với kiểu dáng công nghiệp phải nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG SẢN PHẨM

 • Tra cứu thông tin về sử dụng kiểu dáng sản phẩm ở Việt Nam và nước ngoài;
 • Tư vấn, đánh giá khả năng sử dụng, đăng ký bảo hộ kiểu dáng;
 • Hoàn thiện hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ (dịch tài liệu hoặc viết bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, yêu cầu bảo hộ, chuẩn bị các hình vẽ, làm tờ khai, đại diện) cho khách hàng trong việc nộp đơn yêu cầu cấp bằng bảo hộ, gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Nghiên cứu và đánh giá khả năng vi phạm các quyền kiểu dáng sản phẩm đang được bảo hộ;
 • Đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Thực thi các quyền kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ: điều tra, giám sát, thương lượng, hòa giải, khởi kiện ra tòa án để giải quyết tranh chấp;

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 • Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng sản phẩm;
 • Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;
 • Bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng sản phẩm.
 • Bản sao tài liệu xác nhận quyền kinh doanh hợp pháp;
 • Giấy uỷ quyền (nếu cần);
 • Các tài liệu khác theo yêu cầu cụ thể.

Tin liên quan