Hướng dẫn xác định thuế GTGT trong trường hợp hàng hóa giao ở nước ngoài

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT...

Xác định giao dịch liên kết đối với hợp đồng vay

– Căn cứ Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết + Tại Khoản...

Xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa đi mượn

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu là hàng đi mượn của đối tác...

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Theo phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (Điều 1) thì: Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa...

Cho thuê officetel đối với người nước ngoài

CÂU HỎI. Tôi có mua 01 căn hộ có chức năng là thương mại dịch vụ, văn phòng được lưu trú (officetel). Vậy tôi có thể cho thuê để...

Chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động thuê quảng cáo, tiếp thị sản phẩm

– Tại Điều 1, Chương I Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá...

Chính sách thuế thu nhập cá nhân về quà biếu, quà tặng, giải thưởng

Tại Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định về định nghĩa và các hình thức khuyến mại “- Điều 88. Khuyến mại 1. Khuyến mại là hoạt động xúc tiến...

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền ăn giữa ca cho người lao động

– Tại điểm g, khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Điều 2. Các khoản thu nhập chịu...

Về ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Điều 112 Bộ luật Lao động quy định “Cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm của người lao động...

Thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ

Tại Điều 3 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy...