Cá nhân kinh doanh bất động sản officetel có phải mở công ty?

Câu hỏi:

Tôi có mua 01 căn hộ có chức năng là thương mại dịch vụ, văn phòng được lưu trú (officetel).

1. Vậy tôi có thể cho thuê để khách hàng là cá nhân người nước ngoài làm trụ sở doanh nghiệp đồng thời làm địa điểm thực hiện dự án không?

2. Việc này có vi phạm khoản 11 Điều 6 Luật Nhà ở 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015) thì một trong các hành vi bị nghiêm cấm là: Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở.

3. Tôi có phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để đủ điều kiện cho thuê căn hộ nêu trên để làm văn phòng mà không phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh ngành nghề bất động sản (cho thuê căn hộ của cá nhân hoặc doanh nghiệp làm chủ sở hữu không ạ?) Tôi xin chân thành cảm ơn.”

Trả lời:

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Kinh doanh bất động sản thì: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được thuê các loại bất động sản để sử dụng; được mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở”

Theo quy định nêu trên thì cá nhân nước ngoài được thuê căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) để sử dụng theo đúng công năng của căn hộ đó.

2. Khoản 11 Điều 6 Luật Nhà ở quy định cấm “sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở” chỉ điều chỉnh đối với căn hộ chung cư (nhà ở) chứ không điều chỉnh với loại hình căn hộ, công trình khác (không phải là nhà ở).

3. Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản và quy định tại khoản 1, khoản 7 Điều 5 Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản thì hộ gia đình, cá nhân cho thuê bất động sản (kể cả căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú) thuộc sở hữu của mình thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Đây là nội dung Công văn 131/BXD-QLN năm 2019 về kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2019.

Luatsu24H hỗ trợ khách hàng trong các giao dịch dân sự, soạn thảo hợp đồng cho thuê nhà, văn phòng

Tin liên quan