Soạn thảo hợp đồng Chuyển giao Công nghệ

Chuyển giao quyền sở hữu công nghệ là việc chủ sở hữu công nghệ chuyển giao toàn bộ quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt công nghệ cho...

Về chính sách thuế đối với tiền bản quyền sử dụng nhãn hiệu tại VN

– Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước...

Tình huống SHTT-001: bàn chải có đăng ký được sáng chế không?

Hỏi: Chào Luật sư, hiện tại bên em đang có sản phẩm bàn chải muốn đăng ký sáng chế thì có thể đăng ký được không? Nếu không đăng...

Bản tin pháp luật về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, lô gô

Về nguyên tắc nộp đơn đầu tiên Theo Điều 90 Luật sở hữu trí tuệ, trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các...

Đại diện XỬ LÝ VI PHẠM quyền SHTT

Khi xảy ra vi phạm quyền đối với quyền SHTT, chủ thể bị vi phạm có thể áp dụng hay đề nghị áp dụng các biện pháp sau nhằm...

Dịch vụ đăng ký KIỂU DÁNG SẢN PHẨM

Kiểu dáng Công nghiệp được bảo hộ trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người muốn được hưởng quyền đối...

Tư vấn và đăng ký bảo hộ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. ĐỐI TƯỢNG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ...

Dịch vụ đăng ký bảo hộ NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác nhau. Đối với doanh nghiệp, nhãn hiệu của hàng hóa,...