DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG SẢN PHẨM

Kiểu dáng Công nghiệp hay kiểu dáng sản phẩm được bảo hộ trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người...

TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ghi nhận cho...

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU SẢN PHẨM

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác nhau. Căn cứ vào nhãn hiệu, người tiêu dùng có...