Hồ sơ nhà thầu có hợp lệ nếu có thư giảm giá?

Luật đấu thầu (Điều 4 khoản 31) quy định hồ sơ dự thầu là toàn bộ tài liệu do nhà thầu lập và nộp cho bên mời thầu theo...

Đồng loạt tăng số tiền hưởng BHXH từ 01/7

Nhằm phù hợp với mức lương cơ sở mới tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP và quy định tại Luật BHXH 2014; kể từ ngày 01/7/2019, số tiền hưởng các chế độ BHXH bắt...

NEWS: chế độ thai sản cho nam giới

Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chế độ thai sản đối với lao...

Về đăng ký kinh doanh ngành nghề môi giới, đại lý bảo hiểm

Đối với ngành, nghề môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm, theo công văn số 5163/BTC-QLBH của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký kinh doanh ngành,...

Hướng dẫn hồ sơ nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Theo Quyết định 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/6/2019, khi nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, ngoài hồ sơ...

Bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage)

Ngày 12/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm...

Sắp có văn bản hướng dẫn quản lý condotel, officetel

Đây là nội dung được nêu tại Chỉ thị 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển ổn định, lành mạnh....

Các điểm mới quy định hướng dẫn cho thuê lại lao động

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 BLLĐ về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký...

Hướng dẫn điều kiện chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ

Bộ KH&CN vừa ban hành Công văn 1048/BKHCN-PTTTDN hướng dẫn cấp Giấy Chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019. Theo đó,...